Loading...

Polityka prywatności

Witaj!

W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://ortosportcenter.pl

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest ORTO SPORT CENTER.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@ortosportcenter.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest ORTO SPORT CENTER, Lwowska 64, nr lokalu 213,  35-301 Rzeszów.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@ortosportcenter.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. CyberFolks.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu optymalizacji szybkości wczytywania serwisu www.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Preluksacja, czyli pierwsze badanie bioderek u dzieci a dysplazja stawu biodrowego.

Czym jest badanie preluksacyjne?

 

Badanie preluksacyjne to jedno z pierwszych i bardziej istotnych badań, które lekarz ortopeda przeprowadza u małego dziecka. Składa się na nie badanie kliniczne w połączeniu z USG i jego celem jest wykrycie wad takich jak dysplazja stawu biodrowego. 

Pierwsze manualne badanie ruchomości bioderek noworodka odbywa się jeszcze na oddziale noworodkowym w szpitalu i jeśli nie wykazało ono żadnych patologii to badanie preluksacyjne powinno odbyć się między 4 a 6 tygodniem życia dziecka. Termin pierwszego badania jest bardzo ważny, ponieważ im dziecko jest młodsze tym istnieje większy potencjał bezproblemowego wyleczenia bioder. Analogicznie, im dziecko jest starsze tym ten proces może się wydłużać i komplikować. 

 

Dysplazja stawu biodrowego.

 

Dysplazją nazywamy nieprawidłowe relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego oraz w ich obrębie powstające na skutek zaburzeń rozwoju stawu biodrowego w okresie życia płodowego, niemowlęcego oraz pierwszych miesięcach życia dziecka. 

Zwichnięcie stawu biodrowego, które powstaje w pierwszych miesiącach życia płodowego nazywane jest zwichnięciem wrodzonym - teratologicznym, natomiast zwichnięcie stawu biodrowego, które powstaje w późniejszym okresie (także u niemowlaka i starszego dziecka) nazywane jest zwichnięciem rozwojowym.

To właśnie ta rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest jedną z najczęściej występujących wad u noworodków (w Polsce u ok. 4-6% noworodków) (W. Marciniak, A. Szulc (red.), Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, tom I, Warszawa 2008, s. 165)

W celu rozpoznania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego lekarz przeprowadza ultrasonograficzne badanie bioder i poddaje je ocenie sposobem Grafa (lekarz ocenia trzy elementy jakościowe biodra: kształt stropu kostnego, kształt stropu chrzęstnego oraz kształt krawędzi kostnej panewki i dokonuje oceny ilościowej: kąt alfa - określa nachylenie stropu kostnego i kąt beta- określa położenie części chrzęstnej stropu).

 

Po przeprowadzeniu badania i zastosowaniu klasyfikacji Grafa lekarz jest w stanie określić typ stawu biodrowego, gdzie:

 • Typ I - stawy zdrowe
 • Typ IIA - stwierdzane do 3 miesiąca życia, stawy określane jako wątpliwe (biodra fizjologicznie niedojrzałe), w większości przypadków stabilizują się po ukończeniu przez dziecko 3 miesiąca życia.
 • Typ IIB - stawy dysplastyczne u dziecka powyżej 3 miesiąca życia (niewielka dysplazja, biodra nie przemieszczają się poza panewkę)
 • Typ IIC - stawy krytyczne (duża niedojrzałość stawów)
 • Typ D - stawy zdecentrowane (biodro niestabilne z dużą dysplazją panewki), wymagają pilnego leczenia odwodzącego.
 • Typ III - stawy podwichnięte (częściowe przemieszczenie kości udowej w stosunku do panewki), wymagają pilnego leczenia.
 • Typ IV - stawy całkowicie zwichnięte (całkowite przemieszczenie kości udowej w stosunku do panewki), wymagają pilnego leczenia. (Tamże, s. 169)

 

Anatomia stawu biodrowego.

 

 

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

 

Do najbardziej znanych czynników ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego zaliczamy:

 • położenie miednicowe dziecka w łonie matki (dysplazja stawów biodrowych występuje w 50-70% przypadków)
 • płeć żeńska
 • dodatni wywiad rodzinny (prawdopodobieństwo dziedziczenia wady wynosi od 2-3%)
 • deformacje kończyn dolnych tj. np. stopa końsko-szpotawa
 • efekty ciasnoty wewnątrzmacicznej (małowodzie, masa dziecka powyżej 4000g, asymetria ustawienia kończyn dolnych w stawach biodrowych, kręcz szyi mięśniopochodny, wrodzone przywiedzenie przodostopia)
 • ciąża u pierworódki (mniejsza rozciągliwość mięśni brzucha i macicy, co często powoduje prawie pionowe ustawienie płodu w macicy i ucisk kończyny dziecka na kręgosłup ciężarnej) (Tamże, s. 165)

 

Leczenie.

 

Jeśli na pierwszym badaniu USG lekarz stwierdzi u dziecka biodro prawidłowe to najczęściej zaleca jedynie kontrolne badanie gdy to skończy 12 tydzień życia. W sytuacji, gdy lekarz stwierdzi biodro niedojrzałe (Typ IIA) zaleca profilaktykę ułożeniową z ćwiczeniami odwodzącymi oraz wizytę kontrolną po skończeniu przez dziecko 12 tygodni. Wtedy lekarz ocenia czy biodra się ustabilizowały czy jednak występuje dysplazja i konieczne jest kontynuowanie leczenia. U dziecka ze zdiagnozowanym Typem IIB, IIC i D stosuje się leczenie odwodzące za pomocą ortez odwodzących (np. szelki Pavlika). W przypadku dysplazji Typu III i Typu IV konieczne jest nastawienie (repozycja) biodra dziecka (szelki Pavlika, wyciąg "over head", ewentualnie opatrunek gipsowy typu "human position") 

W leczeniu dysplazji stawu biodrowego bardzo ważny jest czas. Im później rozwojowa dysplazja stawu biodrowego zostanie zdiagnozowana tym trudniej jest uzyskać oczekiwany wynik leczenia, ponieważ potencjał przebudowy stawu biodrowego zmniejsza się wraz z wiekiem dziecka i konieczne jest coraz bardziej skomplikowane leczenie.  Wykrycie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u dziecka po 6-9 miesiącu życia najczęściej wymaga leczenia operacyjnego od nastawienia stawu biodrowego "na otwarto" do rekonstrukcji stawu biodrowego: osteotomii kości udowej i miednicy, które przeprowadza się, gdy skończy ono 18 miesięcy.

Osobną grupę w leczeniu tworzą wrodzone czyli teratologiczne dysplazje stawu biodrowego, które nawet, gdy wykryte wcześnie są nienastawialne i wymagają leczenia operacyjnego.

 

 

 

 

 

Bibliografia:

1.  Marciniak W., Szulc A. (red.), Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 165 - 169.

 

Konsultacja merytoryczna:

Lek. Dariusz Szala - ortopeda Orto Sport Center w Rzeszowie